KÄYTTÖEHDOT

 

 

7.11.2016

 

Määritelmät

 

Finland Education: (jäljempänä palvelu) Palvelu on Internetissä toimiva Acament Oy:n omistama palvelu, johon suomalaiset opetussisällön tuottajat voivat ladata omia opettajankoulutukseen liittyviä oppimateriaalejaan esimerkiksi Suomen Pisa-menestyksestä kiinnostuneiden ulkomaalaisten käyttöön. Acament veloittaa oppimateriaalien käyttäjiltä käyttömaksun, josta osa tilitetään oppimateriaalien tuottajille jäljempänä kuvatulla tavalla.

 

Opettaja: (jäljempänä opettaja) Opettaja on henkilö tai taho, joka lataa oppimateriaalinsa palveluun.

 

Bruttopalkkio: Bruttopalkkio on Opettajan osuus käyttömaksuista. Osuus lasketaan jäljempänä kuvatulla tavalla. Mikäli Opettaja on henkilö, bruttopalkkiosta vähennetään lakisääteiset sosiaali-, eläke ja muut henkilösivukulut, jolloin jäljelle jää Opettajalle maksettava nettopalkkio. Finland Education -palvelussa voidaan järjestää aika ajoin kilpailuja, joissa jaetaan rahapalkintoja. Rahapalkinnot ovat bruttopalkkioita, joista vähennetään lakisääteiset sosiaali-, eläke ja muut henkilösivukulut.

 

Mikäli Opettaja on ennakonperintä- ja ALV-rekistereihin merkitty yritys, joka laskuttaa Palvelua, edellä mainittuja vähennyksiä ei tehdä ja Opettajan tekemä lasku tulee olla bruttopalkkion suuruinen sisältäen kulloinkin voimassaolevan arvonlisäveron.

 

Nettopalkkio: Nettopalkkio on ylläkuvattu sivukulujen vähentämisen jälkeen jäävä osuus Opettajan palkkiosta.

 

Oppimateriaali: Oppimateriaali voi olla mitä tahansa Opettajan palveluun lataamaa materiaalia, kuten videoita, äänitiedostoja, Powerpoint-esiyksiä, tekstitiedostoja, jne.

 

Opettajan palkkion laskeminen

 

Opettajien palkkiot lasketaan seuraavasti: Oppimateriaalin käyttäjä maksaa vuotuisen käyttömaksun, josta vähennetään 40%, joka käytetään Palvelun markkinointiin ja jäljelle jäävä osa jaetaan 12 kuukaudella. Näin saadaan yhden käyttäjän kuukaudessa materiaalien klikkauksiin käyttämä maksimi summa. Tämä maksimi summa jaetaan käyttäjän tekemien klikkausten määrällä kuukaudessa. Näin saadaan käyttäjän yhden klikkauksen arvo kyseisenä kuukautena. Eri käyttäjien klikkausten arvot voivat siis olla erilaisia ja  voivat vaihdella kuukausittain. Oppimateriaalin klikkaukset eri käyttäjiltä kerryttävät opettajan palkkiota.  Kaikkien käyttäjien yhteenlasketut klikkaukset Opettajan materiaaleihin muodostavat kokonaistuloksen kyseisen Opettajan materiaaleista, josta opettajalle maksetaan 60%.

 

Opettajanäytössä olevat ennusteet palkkioksi ovat ainoastaan suuntaa-antavia. Ymmärrät, että niissä saattaa olla virheitä ja lopullinen palkkio määräytyy Palvelun toteuttaman tarkastuslaskelman perusteella.

 

Palkkion tilitykset

 

Palkkiosi tilitetään sinulle neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun lopussa. Tilityksen ehtona on, että palkkiota on kertynyt vähintään sadan euron edestä. (Mikäli palkkiota on kertynyt vähemmän, palkkio liitetään seuraavien tilitysjaksojen palkkioihin niin kauan kunnes palkkioiden yhteissumma ylittää sata euroa, jolloin se maksetaan.)

 

Mikäli opettaja eroaa palvelusta, tällöin myös alle sadan euron palkkiokertymä maksetaan neljännesvuoden lopussa.

 

Tekijänoikeudet

 

Opettajalla tulee olla tekijänoikeudet materiaaliin, jota tallennat palveluun. Tekijänoikeudet säilyvät Opettajalla vaikka hän tallentaa materiaalinsa palveluun. Tallentamalla materiaalisia palveluun Opettaja antaa Palvelulle oikeuden myydä ja välittää sitä rajoittamattomasti eteenpäin. Opettaja antaa Palvelulle oikeuden pitää oppimateriaaliaan esillä vielä 12 kuukautta palvelusta eroamisensa jälkeen.

 

Mikäli Opettaja lataa Palveluun materiaaleja, joihin hänellä ei ole tekijänoikeuksia, Opettaja sitoutuu vastaamaan tekijänoikeuksien perusteettomasta käytöstä Palvelulle aiheutuvista kustannuksista ja vahingonkorkauksista.

 

Käyttöoikeus

 

Palvelun sisällön jäljentäminen ja muokkaaminen, kopiointi, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen on kielletty.

 

Muutokset tähän sopimukseen

 

Palvelu voi milloin tahansa esittää nähtäväksesi muutoksia tähän sopimukseen ja pyytää Opettajalta hyväksyntää muutoksiin tai Palvelun käytön lopettamista.

 

Sopimuksen päättäminen

 

Opettaja milloin tahansa päättää tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä Palveluun. Palvelulla on halutessaan oikeus pitää esillä, jakaa ja myydä Opettajan Palveluun lataamia materiaaleja vielä 12 kuukauden ajan sopimuksen päättämisestä.

 

Palvelu voi milloin tahansa päättää sopimuksen ilmoittamalla siitä Opettajalle. Opettaja on  tällöin oikeutettu kaikkiin niihin palkkioihin, joita Opettajan oppimateriaaleista on hänelle kertynyt siihen mennessä sekä mahdollisesi vielä kertyy sopimuksen päättymisen jälkeen.

 

Vastuuvapaus

 

Palvelu on koekäytössä eikä Palvelu tai Acament Oy vastaa millään tavalla suorista tai epäsuorista vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai menetetyistä voitoista, jotka liittyvät siihen, että palvelujen sisältöä ei pysty käyttämään, tai että Palvelun käytössä tai välityksessä on vikaa tai virhe.

 

Riitatilanteet

 

Palvelusta mahdollisesti aiheutuvat riidat ratkaistaan Suomen lain mukaisesti Helsingin käräjäoikeudessa.